En of het werkt..

Vandaag 6 weken geleden zag ons werk het levenslicht. Het zwijgen werd doorbroken en vervangen door een oorverdovend geluid. Het prachtige geluid van gedeeld enthousiasme en verwondering.

We hadden wel gedacht dat het een succes zou worden, we hebben er tenslotte heel hard voor gewerkt,maar dat er zoveel mensen even enthousiast blijken te zijn over de geschiedenis en archeologie van een prachtig gebied als wij..dat hadden we echt niet durven dromen! Er is in velen iets geraakt, een herkenbare snaar van geschiedenis, erfgoed en met elkaar samenwerken om tot een succesvol moment in een project te komen.

Inmiddels zijn we bijgekomen van het harde werk en hebben alle mooie woorden,de blije gezichten en de aangeboden hulp een plek gevonden in ons systeem.

De expeditie is nog lang niet ten einde en we willen graag verder : we gaan alle aangeboden hulp inventariseren en onderverdelen in aparte werkgroepen zodat we verder kunnen met de uitwerking en we gaan verder met het maken van plannen voor de toekomst.

We weten, net als bij de start van het project, opnieuw niet waar dit toe zal leiden maar 1 ding is zeker duidelijk geworden ; het pad dat we zijn ingeslagen is een prachtige basis gebleken.

We zullen er,met een steeds groter wordende groep enthousiastelingen,voor gaan zorgen dat de volgende mijlpaal er ook een is om bij stil te staan.