Onderzoekskader

De enorme hoeveelheid aan waardevolle informatie die Expeditie Over de Maas heeft opgeleverd, en nog zal opleveren, zal nader moeten worden uitgewerkt. Het einde van de expeditie is daarmee dus nog lang niet in zicht! We willen echter een duidelijk einddoel van de uitwerking stellen, waarmee we de uitwerking van de onderzoeksgegevens en de daaruit voortvloeiende stroom aan informatie in goede banen willen leiden. De onderstaande thema’s vormen een voorlopig kader dat als leidraad bij de uitwerking moet dienen. De enorme hoeveelheid aan vondsten en aanhangige informatie is nog niet te overzien. Ook al zijn we op het land bijna klaar met begeleiden, de zandwinning in de diepte gaat nog wel even door. Het onderstaande kader zal dus naar alle waarschijnlijkheid verder uitgroeien tot een veel breder wetenschappelijk onderzoekskader. En natuurlijk kan ook jij hier aan bij gaan dragen! Heb jij een goede onderzoeksvraag of zou je wellicht een heel nieuw thema kunnen bedenken? Doe mee!

Door de grote verscheidenheid van het vondstmateriaal en andere resultaten van Expeditie Over de Maas in ruimte en tijd is het voorlopige onderzoekskader voor de overzichtelijkheid dus verdeeld over verschillende thema’s. Thema’s met mogelijke vragen waarvan we nu denken dat deze van toepassing zijn voor de resultaten van Expeditie Over de Maas:

Thema’s

Erfgoedbeheer

Bijvoorbeeld:

Wat betekent de enorme rijkdom aan vondsten op deze locatie voor de omgang met archeologisch materiaal op soortgelijke locaties?

Nieuwe methoden en technieken

Bijvoorbeeld:

De werkmethodes van de archeologische werkgroep Over de Maas, een handleiding bij toekomstige archeologische begeleiding van baggerprojecten?

Hoe kunnen moderne computertechnieken zoals 3D fotogrammetrie, 3D modelleren en Gigapan beelddocumentatie bijdragen aan het documentatie en onderzoek naar grote archeologische toevalsvondsten zoals schepen?

Baggerdata: onmisbaar hulpmiddel bij het uitwerken van archeologische resultaten bij baggerprojecten?

Metaaldetectie: basisvaardigheid van elke archeoloog?

Regio- en periodespecifieke vragen

Bijvoorbeeld:

Wat is de verklaring voor de aanwezigheid van de grote massa aan dierlijk botmateriaal uit het Pleistoceen?

Wat is de relatie van het projectgebied Over de Maas met de bijzondere en belangrijke archeologische vindplaats in de Maasuiterwaarden nabij Kessel-Lith?

Staan de bijzondere Romeinse architectonische bouwfragmenten uit de Moleneindsche Waard nabij Alphen a/d Maas in relatie tot de resten van de imposante tempel van Kessel-Lith?

Zijn de vele menselijke resten van Expeditie Over de Maas in relatie te brengen met de slag van Caesar? Of zijn er andere verklaringen nodig?

Had het gebied van Over de Maas in de vroege middeleeuwen dezelfde belangrijke strategische functie zoals in eerdere en latere periodes?

Crowdsourcing, amateurarcheologie en het professionele werkveld

Bijvoorbeeld:

Lokale amateurarcheologen en anders geïnteresseerden betrekken bij archeologische begeleidingen van baggerprojecten, een vraag of de oplossing?

Crowdsourcing: effectief en verantwoord hulpmiddel bij de uitwerking van onderzoeksgegevens van toevalsvondsten?

Landschappelijke ontwikkeling

Bijvoorbeeld:

Wat zeggen de archeologische resultaten van Expeditie Over de Maas over deze locatie waar Maas en Waal voor lange tijd samen vloeiden?

Scheepsarcheologie

Bijvoorbeeld:

Welke informatie met betrekking tot scheepsbouw levert Expeditie Over de Maas op?