Documentaire ODM VI, een vroegmiddeleeuws schip komt boven water.

In juli 2016 werd in het zandwinningsgebied ” Over de Maas” een vroegmiddeleeuws schip ontdekt. De werkgroep ‘ Expeditie Over de Maas’ besloot dit schip vrij te graven, te documenteren en te bergen. Dit gebeurde in een tijdsbestek van tien dagen. Van de opgraving en berging van de ODM VI is door Stichting Tremele een prachtige documentaire gemaakt.

Meer informatie over de ODM VI vind je hier:

Bekijk de documentaire hieronder: