Opgraving 4 schepen tijdens 2 Dolle Dwaze Graafweken

Expeditie Over de Maas in volle vaart vooruit !

Nog nooit in Nederland vertoond! In slechts twee weken, van 18 t/m 29 juni, zullen bij Dreumel/Alphen vier historische schepen worden opgegraven uit de grootste en rijkste archeologische vindplaats van Nederland. En iedereen kan hier bij zijn! Deze vier schepen worden door de archeologische werkgroep Expeditie Over de Maas opgegraven en onderzocht. Tijdens twee publieksdagen is iedereen welkom om te komen kijken en van alles te weten te komen over de bijzondere schepen van Expeditie Over de Maas!

Kijken bij een opgraving

Het publieke hoogtepunt is op 21 juni wanneer een Romeinse boomstamkano, de ODM IX wordt geborgen. De kano wordt om 14:00 in zijn geheel gelicht inclusief haar veilige omhulsel van klei. Hierna wordt het schip vervoerd naar de opslag waar ze later langzaam van haar jasje zal worden ontdaan. Om 15.00 uur is de opening van een Pop-up ArcheoHotspot waar men straks zelf kan meehelpen met het archeologisch onderzoek aan de kano.

Programma:

Donderdag 21 juni

12.00 – 16.00 Kijkdag
14:00 Lichting ODM IX
15.00 Opening Pop-up ArcheoHotspot

Woensdag 27 juni

12.00 – 16.00 Kijkdag

2 Dolle Dwaze Graafweken

Tijdens de twee weken durende opgraving zal de werkgroep de voorlopig laatste 4 van een hele serie ontdekte schepen gaan documenteren, onderzoeken en bergen. Het project is mogelijk dankzij een zeer bijzondere samenwerking met de ontzander en diverse specialisten uit het vakgebied. Hierbij zijn ook studenten en docenten van Universiteit Utrecht, Hogeschool Saxion, Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden betrokken. Tijdens de Dolle Dwaze Graafweken doen de archeologiestudenten praktijkervaring op met het opgraven van schepen uit verschillende perioden en helpen met het documenteren en bewaren van al dit unieke en (inter)nationale maritiem erfgoed. De meeste graafdagen zijn niet openbaar, zodat de werkgroep zich op het werk en de educatie kan concentreren.

Hoe groot zal de ODM VII, een prachtig bewaard gebleven laatmiddeleeuwse rivierpraam op de kop, daadwerkelijk zijn? Ligt er nog een lading onder dit schip? En wat vertellen die mysterieuze tekens op de boorden van dit schip ons? Wat gaan de losse, maar dicht bij elkaar liggende middeleeuwse scheepsdelen van de ODM XII ons brengen? Gaat het bij dit mogelijk verspoelde schip om een punter, net als de ODM XI? En wat te zeggen van de honderden fraai bewerkte onderdelen van het Romeinse schip de ODM XIII?! Wat is dit voor een schip? Is het wel een schip? Hebben we hier misschien te maken met een lang, rank en voor Nederland nog onbekend Romeins scheepstype? Gaat het de werkgroep ook lukken om de spatgaaf bewaard gebleven ODM IX, een 10 meter lange kano uit de Romeinse tijd, omhoog te hijsen en haar vervolgens naar een veilige plek te vervoeren?

Over ArcheoHotspots


ArcheoHotspots zijn plekken door heel Nederland waar iedereen gratis en zonder afspraak kan binnenlopen om zelf het vak van archeoloog te ervaren. Mensen kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken hoe archeologen te werk gaan.