Stand van zaken project Over de Maas

Voortgang project

Bron: de Gelderlander, Maas en Waal editie 6-9-2017.

Op het moment van schrijven bevindt het project zich voor wat betreft de kleiwinning en andere graafwerkzaamheden in de afrondende fase.

De contouren van het definitieve ontwerp van het projectgebied zijn inmiddels zichtbaar en de klei is bijna helemaal afgegraven.

Het werk in en op de grond zit er dus ook voor de archeologische werkgroep bijna op. De werkzaamheden op de zandzuiginstallatie gaan nog even door. Dat betekent voor de archeologische werkzaamheden dat er daarna alleen nog maar begeleiding op de zandzuiger plaatsvindt. Iedere dag staan er leden van de werkgroep op de installatie om te zorgen dat er zo weinig mogelijk archeologisch materiaal verloren gaat.

 Verboden het gebied te betreden en te zoeken

De werkzaamheden van de werkgroep zijn uitgebreid besproken met de ontzander en vastgelegd in een contract. Het is voor niet leden van de werkgroep dan ook ten strengste verboden om het projectgebied zonder toestemming te betreden. Ook voor detector-amateurs en andere zoekers is het verboden in het gebied te zoeken. Er is permanente bewaking in het gebied en de regels zullen worden gehandhaafd.

Bezoek projectgebied/zandwininstallatie

In overleg met de ontwikkelaar van het gebied, Nederzand, is een bezoek aan het gebied en de zuiginstallatie altijd mogelijk ; neem hiervoor contact op met hen via : http://www.overdemaas.com/praktische-informatie/aanmelden-kijkdagen