Expeditieleden

Zonder de hulp van onze geweldige betrokken partners en hun medewerkers was dit project niet mogelijk geweest. Dank aan allen voor de onbaatzuchtige bijdragen in middelen en daden!