Wie zijn wij?

Archeologische werkgroep “Expeditie Over de Maas”

Het begin

Toen in 2010 het zandwin-en natuurontwikkelingsproject “Over de Maas” van start ging was er geen sprake van een bijzondere archeologische verwachting. De verplichte onderzoeken spraken zelfs van een lage verwachting. Waarschijnlijk zonder deze voorkennis waren er toch veel detector amateurs en andere struiners die het steeds veranderende landschap op tastbare resten van onze geschiedenis onderzochten. Onder deze zoekers  & wandelaars bevonden zich ook 2 professionele archeologen die elkaar toevallig in dit gebied ontmoeten. Met hun kennis van de waterrijke geschiedenis van dit gedeelte van Nederland en om te proberen om de vondsten (en daarmee informatie) uit dit gebied bij elkaar te houden bedachten zij dat het formeren van een archeologische werkgroep een goed idee zou zijn. Na uitgebreid overleg met de ontwikkelaar van het gebied, Nederzand, was de oprichting van een archeologische werkgroep in 2010 een feit. De toenmalige werkgroep sprak met elkaar af dat de vondsten bij elkaar zouden blijven, dat bijzondere vondsten in een projectcollectie zouden komen en dat zij als extra ogen in het gebied zouden functioneren voor de ontwikkelaar.

Het heden


Sindsdien houdt de werkgroep zich vrijwillig en enthousiast bezig met het verzamelen van vondsten op land en op de ontzandingsplas. De werkgroepleden speuren het gebied af naar vondsten en sporen, mogen meekijken met het werk en worden ingeseind bij “verdachte” zaken die omhoog komen bij het graven in zand en klei. Sinds 2015 is er ook een nagenoeg permanente bezetting op de zandwin-installatie door leden van de werkgroep.

De samenstelling van de werkgroep is in de loop der jaren wat veranderd. Een aantal leden van het eerste uur zijn afgevallen maar er zijn ook veel enthousiaste nieuwelingen bijgekomen. Momenteel bestaat de werkgroep,inmiddels een stichting,uit 18 leden;16 amateurs en 2 professionals.

De meeste leden van de werkgroep zijn gedreven amateurarcheologen : Julian Vendelmans, Joop Burgers, Patrick Janssen, Marcel Janssen, Bert vd Graaf, Dineke van Arkel, Jos van Koolwijk, Bea van Leur, Andor Hemelaar, Peer Witzel, Chris van Leeuwen, Frank van Esch, Jacques Gerards, Roy Veldhoen, Hans Wijnstekers en Sigrid van den Heuvel. Deze enthousiaste groep wordt aangestuurd door Nils Kerkhoven, werkzaam als archeoloog. Hij zorgt voor de noodzakelijke professionele kennis en contacten. Samen met Jelle van Hemert, ook archeoloog , zorgen zij voor de professionele bodem onder dit uit de hand gelopen avontuur.

De symbiose

Er is in al die jaren een hele bijzondere samenwerking ontstaan met de ontwikkelaar en alle onderaannemers in het gebied. Alle enthousiasme werkt blijkbaar aanstekelijk en de wil tot samenwerken is groot. In overleg met de machinisten is meekijken bij graafwerkzaamheden altijd mogelijk, iedere dag krijgen de werkgroepleden een lift van en naar de zandwin-installatie en op de huidige baggerschuit zijn er zelfs faciliteiten gecreëerd om het zoeken voor de werkgroepleden makkelijker te maken. De ontwikkelaar heeft ruimte gemaakt om de vondsten op te slaan, draagt bij in de kosten van de conservering van kwetsbaar en bijzonder vondstmateriaal en over de inzet van een kraan of andere machine bij een bijzondere vondst kan altijd overlegd worden. Niet alleen de vondsten maar ook deze samenwerking maken van dit gebied met een lage archeologische verwachting een bijzondere en hoopvolle plek !

Archeologie met de stroom mee..

Zoals hierboven beschreven is onze gezamenlijke passie voor archeologie onze grootste drijfveer. Maar het delen van de kennis die dat oplevert is voor ons minstens zo belangrijk. Dat is de reden dat wij, na jaren van werken in relatieve stilte, de openheid opzoeken. Onze vondsten en de kennis die daaruit voortkomt verdienen het om meer geld en nog meer aandacht te krijgen. De weg die wij hiervoor hebben gekozen is de weg die er in de loop der jaren organisch en met de stroom mee is ontstaan ; het ontmoeten van gelijkgestemde enthousiastelingen. Mensen die, net als wij, willen delen. We hebben de Stichting Expeditie Over de Maas opgericht om de formele zaken in goede banen te leiden bijgestaan door een groep  van diverse enthousiaste professionals.

Kijk voor meer informatie onder welke licentie wij dat doen op : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl

 

Plaats een reactie