Daad en raad

Natuurlijk is het belangrijk dat de kennis van deze groeiende gemeenschap een goede en gedegen basis heeft, dat er continuïteit is en dat er een kader wordt geschetst met wetenschappelijke en praktische richtlijnen. Dit kader mag en zal samen met de uitwerking groeien. Om deze basis en waarden te bewaken en waar nodig bij te sturen hebben we alvast een adviesgroep samengesteld. Deze groep bestaat uit wisselende personen met verschillende achtergronden en uit verschillende disciplines maar zij delen bovenal allemaal hetzelfde enthousiasme voor dit project. Het zijn nu :

  • Sigrid van Roode, provinciaal archeoloog provincie Gelderland
  • Wouter Vos, Vos Archeo
  • Herre Wynia, gemeentelijk archeoloog gemeente Utrecht
  • Richard Jansen, gemeentelijk archeoloog gemeente Oss, lecturer Universiteit Leiden
  • Mark Driessen, assistant professor Universiteit Leiden
  • Nils Kerkhoven, archeologische werkgroep Over de Maas
  • Sigrid van den Heuvel, archeologische werkgroep Over de Maas

De groep komt minimaal 1x per 6 maanden bij elkaar om alle bijdragen te toetsen aan het ontstane kader. De groep kan in overleg besluiten bijdragen niet te gebruiken of de koers aan te passen. Bij het nemen van deze beslissingen staat altijd het algemeen belang van het project en ons erfgoed voorop!